Tisztelt Látogatónk!

A MEDENCESZEREK.HU online áruház használata az alábbi feltételek egyidejű elfogadását jelentik. Kérjük, ezeket megrendelése előtt figyelmesen olvassa át!


1. Általános rendelkezések

1.1.    A www.medenceszerek.hu online áruház tulajdonosa és tartalmi üzemeltetője az
ˇ    Animation Empire Kft.
ˇ    Székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 16-20.
ˇ    Adószám: 23974575-2-42
-    Bankszámlaszám: 10701331-67391495-51100005


1.2.    Az online áruházban bármely felhasználó rendelhet árut, aki
ˇ    érvényes regisztrációval rendelkezik;
ˇ    elfogadja a jogi nyilatkozatban leírtakat.

1.3.    Eladó az online értékesítési felület mellett állandó értékesítési telephellyel is rendelkezik, ahol az online áruházban megvásárolható termékek nyitvatartási időben megtekinthetőek, és meg is vásárolhatóak  (amennyiben azok raktárkészleten megtalálhatóak).

Értékesítési telephely címe: 1142 Budapest, Komáromi út 16-20.

1.4.    A távollévők között kötött szerződésekről rendelkező 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben leírtak vonatkoznak az Eladó (Animation Empire Kft.) és Vevő (regisztrált felhasználó) jogaira, valamint kötelezettségeire. Jelen nyilatkozat alatt e kormányrendelet teljes szövege ismertetésre kerül.


2.    Eladásra kínált termékek

2.1.    A webáruház kizárólag új (nem használt) termékeket kínál megvételre, mely termékek minden szükséges szakhatósági engedéllyel rendelkeznek, magyarországi értékesítésük jogkövetően történik.


2.2.     Szavatosság és jótállás
       
       Az eladó szavatossági, és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.

A  szavatossági, vagy jótállási jogok csak személyesen érvényesíthetők az Eladó székhelyén az eredeti okmányok (számla, garancialevél) bemutatása mellett nyitvatartási időben (cím: 1142 Budapest, Komáromi út 16-20.).


2.3.    A termékek leírása és képi megjelenítése olyan alapvető információkat szolgáltat, melyek a tapasztalatok szerint elegendőek a vásárlói döntés meghozatalához, az egyes termékek összehasonlításához. Szándékunk szerint a termékleírás minden olyan műszaki információt tartalmaz a termékről, mely annak felhasználási célját meghatározza, használhatóságát alapvetően befolyásolja. Mindezen információközlési törekvések ellenére a bemutatott termékek leírása nem tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. Előfordulhat, hogy vásárlás előtt ezért további információra van szükség a termékről, melyet kérhet a Vevőszolgálattól telefonon, vagy az Eladó értékesítési telephelyén személyesen.

2.4.    A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, melyek az ÁFA értékét tartalmazzák, nem minden esetben tartalmazzák azonban a termék kiszállításának díját. A szállítási díjakat külön tüntetjük fel, vagy lásd a Szállítás fejezetekben.


3.    Vásárlás

3.1.    Az online áruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak belépést követően.

3.2.    A kosár tartalmának megrendelése a következő lépésekben történik:
ˇ    Felhasználó adatainak ellenőrzése, fizetési mód választás (lásd Fizetési módok fejezet)
ˇ    Megrendelésre kerülő termékek összegzése.
ˇ    Megrendelés jóváhagyása


4.    Fizetés

4.1.    Az online áruházban két fizetési mód választható:
ˇ    Fizetés előre utalással
ˇ    Fizetés utánvéttel (Utánvét kezelés költsége 200 Ft)

4.2.    Az előre utalásos fizetés a megrendelés jóváhagyása, visszaigazolása után történik az Eladó bankszámlaszámára. CIB Bank 10701331-67391495-51100005
4.3.    Utánvétes fizetés esetén a vásárlás ellenértékének kifizetése a termék szállításakor és Vevői átvételekor történik készpénzben.


5.    Szállítás

5.1.    Szállítást az Animation Empire Kft. futárszolgálatok megbízásával végzi Magyarország teljes területén. A kézbesítés kizárólag munkanapokon, 8:00-18:00 óra között biztosított.

5.2.    A szállítási határidő a raktárkészlettől függően változó, általában 1-3 munkanap, azonban készlethiány esetén Eladó nem vállal felelősséget ezen irányadó határidő túllépéséért.

5.3.    A szállítási díj kiszámítása a csomag (kosárban található termékek) összmérete és összsúlya, valamint speciális termékek esetén egyedileg meghatározott szállítási díjak alapján automatikusan, online történik.

5.4.    A szállítási díj tartalmazza a csomagolás, illetve a második kiszállás (következő munkanap) költségét is, amennyiben az első kézbesítési próbálkozás sikertelen volt.

5.5.    Átvételkor Vevő felelőssége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a futár jelenlétében, a csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó tételre hivatkozva nem fogadunk el!

5.6.    A megrendelést a rendszerünkben történő feldolgozása után átadjuk a futárszolgálatnak kiszállításra. Abban az esetben, ha a futár a rendeléskor megadott címen nem talál senkit, akkor a megadott telefonszámon fog jelentkezni a kiszállítási időpont egyeztetése céljából. Amennyiben e feltétel a Vevő hibájából nem valósulhat meg (hibás telefonszám, nem lehetséges a kapcsolatfelvétel), úgy a rendelt tételeket nem áll módunkban kézbesíteni!


6.    Vásárlástól való elállás joga

6.1.    Vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru sértetlen visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

6.2.    Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

6.3.    Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

6.4.    Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


7.    Adatok védelme

7.1.    A webáruház használatához szükséges a Vevő alapvető és nyilvános adatainak rögzítése. Ezt a célt szolgálja a regisztráció, mely nélkül a vásárlás nem engedélyezett az áruházban. A regisztrációval a Vevő nem ad ki, az Eladó nem jut hozzá személyiségi jogokat érintő adatokhoz.

7.2.    Az Eladó a Vevő adatait a megrendelések teljesítése és annak feltételei későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ezen adatokat kizárólag az értékesítéshez kapcsolódó tárgykörben használja fel a napi üzletmenete során, az adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha
ˇ    a rendelés teljesítésekor a harmadik fél Eladó alvállalkozójaként működik (szállítmányozók). Ekkor azonban, az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni;
ˇ    jogszabály, vagy hatósági eljárás erre nem kötelezi.

7.3.    Eladó minden tőle elvárható ésszerű intézkedést megtesz a Vevők adatainak védelme érdekében mind a fizikai, mind az elektronikus biztonság terén. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.


8.    Eladó felelősségének korlátozása

A www.medenceszerek.hu online áruházban való árurendelés feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra, és esetlegesen 3. fél rossz szándékú beavatkozására. Az Eladó tevékenységét jóhiszeműen folytatja a tőle elvárható legnagyobb üzembiztonságra törekedve, azonban semmilyen körülmények között nem vállalható felelősség a technológia jellegéből fakadó alábbi speciális eseményekre, bármely okból is következtek azok be:
ˇ    Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
ˇ    Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
ˇ    Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
ˇ    Bármely levél, de főleg bármilyen adat elvesztése.
ˇ    Bármely szoftver nem megfelelő működése.
ˇ    Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
ˇ    Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
ˇ    Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépét a vírusoktól, illetve tárolt adatait a behatolóktól.
ˇ    Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
ˇ    Eladó fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve az online áruházat vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Eladó szintén fenntartja a jogot termékei és szolgáltatásai árának és tartalmának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére.A webáruházban feltűntetett raktárkészletek a gyártó/forgalmazó által közölt elérhető mennyiségeket tartalmazzák. Eladó fenntartja jogát arra, hogy készlethiány esetén a rendelt termék kiszállítását -a Vevő tájékoztatása mellett - megtagadja.
ˇ    Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházon. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
ˇ    Eladó nem vállal felelősséget a webáruház tartalmában tapasztalt semmilyen elírásért, tévesen feltüntetett információért.
ˇ    Előfordulhat, hogy a webáruházon Eladó akaratától és ráhatásától független változtatás történik, vagy nem kívánt tartalmak közlése valósul meg. Eladó ezekért változásokért, illetve megjelenő tartalmakért, az Internet technológia biztonsági kockázataiból fakadóan, nem tud felelősséget vállalni, noha törekszik arra, hogy a nemkívánatos esemény tudomására jutásától számított legrövidebb időn belül eltávolítsa azokat, illetve visszaállítsa az eredeti állapotot.
ˇ    Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
ˇ    Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a Vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
ˇ    Vevő az online áruházat kizárólag saját felelősségére használhatja.


 
9.    Jelen jogi nyilatkozat tartalmi alapja az 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről


A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyű vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői, a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésre;

b) automatából történő értékesítésre;

c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre;

d) az építési szerződésre;

e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;

f) az árverésen kötött szerződésre.

(4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésre kizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerződésre és az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;

b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;

c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;

d) szükség szerint a szállítás költségéről;

e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

f) az elállás jogáról (4-5. §);

g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

h) az ajánlati kötöttség idejéről;

i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell: a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;

c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2) A fogyasztó a gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet előzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.

9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házaló kereskedésről szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdésében a "nyolc napon belül" szövegrész helyébe a "nyolc munkanapon belül" szövegrész lép.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.